काठमाडौं विश्वविद्यालयको बजेट चार अर्ब
धुलिखेल, असार २१