सुन्दरताको परख गर्नेले बुनेको सलहेश फूलको कथा
- भानुभक्त काठमाडौं, वैशाख १