भूकम्प मापन गर्ने थप १८ केन्द्र स्थापना गरिने
काठमाडौं, चैत ३०