रोटे पिङ र लिंगे पिङमा सररर...चचहुई... (तस्बिरहरू)
नवीनबाबु गुरूङ गोरखा, असोज २८