तिला नदीमा पुल बनेपछि स्थानीयबासीमा छायो खुसी
सेतोपाटी खलङ्गा, साउन ७