महिलालाई नाङ्गै बनाएर एक्सरे गर्ने स्वास्थ्यकर्मी अनुमतिविनाका
नारायण खड्का दाङ, असार १५