सोमालियामा ९ चिकित्सकको हत्या
एजेन्सी मोगादिसु, जेठ १७