नयाँ बानेश्वरका तीन घर सिल
सेतोपाटी काठमाडौँ, जेठ ११