'मेयरसाब, मेरो घर मात्र पिचमा पार्नुको कारण के?'
युनिक श्रेष्ठ भक्तपुर, मंसिर १९