भक्तपुर सभ्यता झल्काउने 'भगवान घर'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, भदौ १०