बुटवललाई टिपरमुक्त बनाउँछौं : मन्त्री चौधरी
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख २९