पेरिसको नोट्र ड्याममा आगलागी हुनुअघि नै निकालिएका थिए १६ वटा मूर्ति
एजेन्सी फ्रान्स, वैशाख ६