बबईमा भइरहेको उत्खनन् रोकियो, ३ स्काभेटर र ५ टिप्पर नियन्त्रणमा
नारायण खड्का दाङ्, चैत १३