जोमसोम क्षेत्रमा पूनः रेखाङकन, सरोकारवाला भन्छन्- मुआब्जा नपाए काम रोक्छौं जोमसोम–कोरला सडक
सुन्दरकुमार थकाली मुस्ताङ, चैत १०