'कर्णाली नदीको स्रोत राक्षस ताल होइन'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, चैत ५