कहाँ छ स्वस्थानीको सबभन्दा पुरानो मन्दिर? ८ पृष्ठको स्वस्थानी कथा थपिँदै थपिँदै करिब ४०० पृष्ठ
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन १