पुरुषमात्रै व्रत बस्ने अटवारी पर्व शक्ति र सहयोगका प्रतीक भीमको पूजा
नारायण खड्का दाङ, भदौ ३१