जाजरकोट अस्पताल किन बन्दै छ बेहाल?
जाजरकोट, चैत १८