स्वरूप परिवर्तन गर्ने एक सय १० वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
काठमाडौं, चैत ५