रहेनन् वैज्ञानिक स्टेफन हकिङ
काठमाडौं, फागुन ३० (एजेन्सी)