कपिलवस्तु, मायादेवी गाउँपालिका वडाध्यक्षका हराएका छोरा मृत फेला
कपिलवस्तु, फागुन ७