पार्किङ गरेकै ठाउँबाट माइक्रोबस चोरी!
काठमाडौं, पुस ३० (रासस)