त्रिचन्द्र क्याम्पसमा फेला परेको शंकास्पद वस्तु बम नभएको पुष्टी
काठमाडौं, मंसिर १५ (सेतोपाटी)