टोपी, टी–शर्ट, गम्छा उत्पादन, प्रयोग र प्रदर्शन नगर्न आयोगको निर्देशन
काठमाडौं, कातिक ५ (रासस)