साझा प्रकाशनका शर्मालाई हटाउनुको कारण देखाउन आदेश
काठमाडौं,  असोज २४ (रासस)