२९ गते उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउनु पर्ने
काठमाडौं, असोज २१ (सेतोपाटी)