नेपाल-भारत प्रवुद्ध समूहको बैठक काठमाडौंमा सुरू
काठमाडौं, असोज २१ (सेतोपाटी)