जेल विदआउट विलमा सरकार र संघका बीचमा भएको सहमति स्पष्ट नभएको भन्दै ११ संस्थाको विरोध
काठमाडौं, असोज १७ (रासस)