संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहेका शक्तिहरूसँग गठबन्धन-सह अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं, असोज १६ (सेतोपाटी)