चिकित्सकहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध-स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेल
काठमाडौं,असोज १०