अब ३ स्थानीय तहको परिणाम आउन बाँकी, को कहाँ अगाडि?