रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकामा अघिअघि माओवादी, पछिपछि फोरम
रौतहट, असोज ३