एकै दिन २०९ कर्मचारी सरुवा भएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या 
काठमाडौं, असोज २