पोखरालाई खेलकुदको सहरको रुपमा विकास गरिने– सचिव दाहाल
पोखरा, भदौ ३०