निर्वाचनमा सूचना प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
सप्तरी, भदौ ३०