निर्वाचनपछि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुने : अध्यक्ष थापा
पोखरा, भदौ २९