मतदाता परिचयपत्र भदौ ३०, ३१ र असोज १ मा दिइने
काठमाडौं, भदौ २८