मधेसीको हक अधिकारका लागि माओवादी प्रतिबद्ध– अध्यक्ष दाहाल
सप्तरी, भदौ २८