अन्तरघात गर्नेलाई काँग्रेसको स्पष्टीकरण
काठमाडौं, भदौ २८