जनकपुरमा राजपाको पल्ला भारी
भानुभक्त, सन्जिब बगाले जनकपुर, भदौ २७