लगानीमैत्री वातावरण निर्माण पहिलो प्राथमिकता : मन्त्री थापा
काठमाडौं, भदौ २६