उपप्रधानमन्त्री महराको सेञ्जेन  भ्रमण
काठमाडौं, भदौ २६