सरकारले खेललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : मन्त्री केसी
पोखरा, भदौ २६