काँग्रेसद्वारा लोहारको निधनमा शोक
काठमाडौं, भदौ २५