प्रधानमन्त्री देउवालाई नेका नुवाकोटबाट रकम हस्तान्तरण
काठमाडौं, भदौ २५