वीरगञ्जको विकासका बारेमा उम्मेदवारका यस्ता छन् एजेण्डा
वीरगञ्ज, भदौ २५