समायोजन र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐन ल्याइँदै
काठमाडौं,  भदौ २३