सिरहा नपाको प्रमुख पदमा तीन डाक्टर उम्मेदवार
लहान, भदौ २३