सप्तरीमा दुईसय सात मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील
सप्तरी, भदौ २३