हालसम्म २६ हजार ६५२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता: निर्वाचन आयोग
काठमाडौं, भदौ २२